הבית > מוצרים >> ערכות צריכת חשמל חירום LED >> 50% כוח חירום ערכות צריכת חשמל > רחוב הנורית במחצית הכוח ערכות חירום